Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog makalemızda bacak baş parmağında kesif görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çtuzakışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun diğer bölgelerine bakılırsa daha katışıkşıktır. Kelleparmak ise ayak tabanığın hem yeterince devingen olan kısmıdır hem de yere alma edilen kuvvetin devir devir %90’ına derece olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Kelleparmakta yaşanan her türlü dert, günce yaşam kalitesinde tehlikeli bozukluğa tarik açabilir. Halluks Valgus; günümüzde giderek mütezayit bir sıklıkla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, ayak tabanığın güzel duyu görünümünü bozan, ağrılı ve iveğen bir bacak esasparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla teşhismlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lügat anlamı itibariyle bacak esasparmağının dışa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri de derunermektedir. Kelleparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı eden ve motor bilek sağlayan bir tabur intrensek kasa iye olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın bacak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli eşya haiz binasıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine merbutdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel tebeddülat sırasında esasi fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu yitirmiştir. Fakat bu tebeddülat sonucunda dahi adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime iye olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın zıt medarımaişetlevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki temel nedenin ayakkabı tuzakışkanlığı olduğunu destekleyen bir antraktştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda normal nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu oranın % 1,9 dolayında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sert çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve bacak ön bölümünün abduksiyonuna neden olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun diğer intrensek nedenleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kadar nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kadar romatizmal emraz, hatta esasparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kadar daha seyrek göru¨nen durumlar da skorlabilir. Bazı antraktştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok daha kesif görünmesine dikkat çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik intikalten çok bayanların erkeklere bakılırsa daha lüks sivri uçlu dar, topuklu ayakkabı giymeleri evetğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir